Postępowanie Miasta i Gminy Pleszew w trybie podstawowym WI.271.13.2021

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Urządzenie placów zabaw na terenie Miasta i Gminy Pleszew"

Link do strony internetowej prowadzonego postępowania na miniPortalu UZP