Uchwała nr XXXVI/350/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 października 2021 r.

Uchwała nr XXXVI/350/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 października 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII /255/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok

Pobierz dokument - format pdf