Uchwała nr XXXVI/357/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 października 2021 r.

Uchwała nr XXXVI/357/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 października 2021 r. w sprawie złożenia oświadczenia o cofnięciu skargi o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego zawisłego przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie

Pobierz dokument - format pdf