Zarządzenie nr 204/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 listopada 2021

Zarządzenie nr 204/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 listopada 2021 w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 230/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty realizacji zadań publicznych.

Pobierz dokument - format pdf