Protokół nr XXXIV/2021 z XXXIV Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 23.09.2021 r.

Protokół nr XXXIV/2021 z XXX Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 23.09.2021 r.