Zarządzenie nr 206/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 listopada 2021 r.

Zarządzenie nr 206/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.

Pobierz dokument - format pdf