Zarządzenie nr 205/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 listopada 2021 r.

Zarządzenie nr 205/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie ponoszenia wydatków bieżących na przeciwdziałanie COVID-19, które podlegają wykazaniu w wieloletniej prognozie finansowej Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf