Zawiadomienie OS.6220.1.9.2021.KP12 z dnia 30.11.2021

Zawiadomienie OS.6220.1.9.2021.KP12 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na " Zbieraniu odpadów z nieruchomości niezamieszkałych" na dz. nr 2251/4,2252/1 i 22557/1 w obrębie miasto Pleszew. Gmina Pleszew, Decyzja OS.6220.1.9.2021.KP11 o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia.

Pobierz dokument - format pdf