Uchwała nr XXXVII/377/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 listopada 2021 r.

Uchwała nr XXXVII/377/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVI/352/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 października 2021 r. w sprawie Wieloletniego programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2022 - 2024

Pobierz dokument - format pdf