Uchwała nr XXXVII/378/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 listopada 2021 r.

Uchwała nr XXXVII/378/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2021-2032

Pobierz dokument - format pdf