Uchwała nr XXXVIII/382/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 1 grudnia 2021 r.

Uchwała nr XXXVIII/382/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Naczelnikiem Urzędu Skarbowego w Jarocinie a Miastem i Gminą Pleszew w sprawie przejęcia od Naczelnika Urzędu Skarbowego w Jarocinie zadań administracji rządowej z zakresu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Pobierz dokument - format pdf