Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 grudnia 2021 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej, położonej w Sowinie, będącej własnością Miasta i Gminy Pleszew, zapisanej w KW nr KZ1P/00017410/2, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 138/32 o pow. 0,0958 ha.

Pobierz dokument - format pdf


Informacja o wyniku przetargu - format pdf