Zarządzenie nr 236/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 6 grudnia 2021 r.

Zarządzenie nr 236/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz rodzaju świadczeń i wysokości ich dofinansowania w 2021r.

Pobierz dokument - format pdf