Uchwała Nr SO - 2/0952/184/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 10 grudnia 2021r

Uchwała Nr SO - 2/0952/184/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na 2022 rok