Zarządzenie Nr 248/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 grudnia 2021 r.

Zarządzenie Nr 248/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie przyznania dotacji organizacjom pozarządowym na realizację zadania publicznego w latach 2022-2024 z zakresu pomocy społecznej oraz realizację zadań publicznych w 2022 r. z zakresu pomocy społecznej i ochrony zdrowia

Pobierz dokument - format pdf