Zarządzenie Nr 241/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 grudnia 2021

Zarządzenie Nr 241/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Zespołu Szkół Publicznych nr 1 w Pleszewie - Jolancie Barbarze Robaczyk do realizacji zadania polegającego na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości".

Pobierz dokument - format pdf