Postępowanie Miasta i Gminy Pleszew w trybie podstawowym WI.271.19.2021

Zamówienie pn. "Budowa drogi 1KDD łączącej drogę powiatową 4335P z drogą gminną".

Link do strony internetowej prowadzonego postępowania na miniPortalu UZP