Zarządzenie nr 227/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 listopada 2021 r.

Zarządzenie nr 227/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji zasad ewidencji i poboru podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych oraz należności cywilnoprawnych

Pobierz dokument - format pdf