Protokół nr XXXVIII/2021 z XXXVIII Sesji Rady Miejskiej z dnia 01.12.2021 r.

Protokół nr XXXVIII/2021 z XXXVIII Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 01.12.2021 r.