Protokół nr XXXIX/2021 z XXXIX Sesji Rady Miejskiejz dnia 08.12.2021 r.

Protokół nr XXXIX/2021 z XXXIX Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 08.12.2021 r.