Zarządzenie Nr 259/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew dnia 30 grudnia 2021 r.

Zarządzenie Nr 259/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie przyznania dotacji organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego w 2022 r.

Pobierz dokument - format pdf