Zarządzenie Nr 250/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew dnia 16 grudnia 2021 r.

Zarządzenie Nr 250/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Procedury przyjmowania zgłoszeń o nieprawidłowościach oraz działań następczych w Urzędzie Miasta i Gminy w Pleszewie

Pobierz dokument - format pdf