Zarządzenie Nr 36/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 lutego 2021 r.

Zarządzenie Nr 36/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie: przekazania dokumentacji projektowej na środek trwały na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu

Pobierz dokument - format pdf