Zarządzenie Nr 255/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 grudnia 2021 r.

Zarządzenie Nr 255/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu.

Pobierz dokument - format pdf