Uchwała nr XL/386/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2021 r.

Uchwała nr XL/386/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/373/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na zadania z zakresu poprawy jakości powietrza na terenie Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf