Uchwała nr XL/392/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2021 r.

Uchwała nr XL/392/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2021-2032.

Pobierz dokument - format pdf