Uchwała nr XL/394/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2021 r.

Uchwała nr XL/394/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.

Pobierz dokument - format pdf