Uchwała nr XL/395/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2021 r.

Uchwała nr XL/395/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2022-2034.

Pobierz dokument - format pdf