Uchwała nr XL/397/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2021 r.

Uchwała nr XL/397/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej.

Pobierz dokument - format pdf