Uchwała nr XL/398/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2021 r.

Uchwała nr XL/398/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok.

Pobierz dokument - format pdf