Aktualne akty prawa lokalnego w zakresie podatków w roku 2022

Uchwała nr IX/77/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr XXXVI/353/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 października 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała nr XXXIV/419/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 maja 2014r. w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości.

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczeniowej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 r.