Zarządzenie Nr 93/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 maja 2021

Zarządzenie Nr 93/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 maja 2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2020-2032.

Pobierz dokument - format pdf