Obwieszczenie GP.6733.28.2021 z dnia 14.01.2022r.

Obwieszczenie GP.6733.28.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14.01.2022r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: "budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PLE3135 sieci Play wraz z infrastrukturą towarzyszącą" w miejscowości Kowalew, w rejonie ulicy Stanisława Mikołajczyka, na terenie działki  nr 173, arkusz mapy 16, obręb Kowalew, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format  pdf