Obwieszczenie GP.6733.2.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25.01.2022

Obwieszczenie GP.6733.2.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25.01.2022r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: "rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Bronów", na terenie działek nr 92, 93, 94, 77/5, 74/38, arkusz mapy 1, obręb Bronów, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf