Obwieszczenie GP.6733.4.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25.01.2022

Obwieszczenie GP.6733.4.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25.01.2022r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: "budowa zbiornika na wody opadowe i roztopowe wraz z budową kanalizacji deszczowej i infrastrukturą zagospodarowania zmagazynowanych wód w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego i ul. Bolesława Krzywoustego (teren Szkoły Podstawowej nr 3) w Pleszewie", na terenie działki nr 3040/43, arkusz mapy 37, obręb miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf