Zarządzenie Nr 273/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 grudnia 2021

Zarządzenie Nr 273/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 grudnia 2021 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Pobierz dokument - format pdf