Uchwała nr XLI/410/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 3 lutego 2022 r.

Uchwała nr XLI/410/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Kubackiego w Pleszewie

Pobierz dokument - format pdf