Uchwała nr XLI/411/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 3 lutego 2022 r.

Uchwała nr XLI/411/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie powierzenia spółce Pleszewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Pleszewie  zadania własnego Miasta i Gminy Pleszew

Pobierz dokument - format pdf