Uchwała nr XLI/412/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 3 lutego 2022 r.

Uchwała nr XLI/412/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie powierzenia spółce Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. z siedzibą w Pleszewie  zadań własnych Miasta i Gminy Pleszew

Pobierz dokument - format pdf