Uchwała nr XLI/415/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 3 lutego 2022 r.

Uchwała nr XLI/415/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie wspólnej realizacji z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu zadania pod nazwą "Budowa ciągu pieszo - rowerowego przy drodze krajowej Nr 11 na odcinku Dobra Nadzieja - Ludwina oraz Ludwina - Janków"

Pobierz dokument - format pdf