Uchwała nr XLI/416/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 3 lutego 2022 r.

Uchwała nr XLI/416/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2022 - 2034

Pobierz dokument - format pdf