Wykaz z dnia 11.02.2022

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza sprzedać nieruchomość zabudowaną położoną w Pleszewie, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego: dz. nr 2438/3, 2438/4, 2440/13 i 2435/3 o pow. łącznej 0,9529 ha, zapisaną w KW nr KZ1P/00017697/7

Pobierz dokument - format  pdf