Decyzja RG-OŚ.6220.2.9.2021 z dnia 25.01.2022 r.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie oddziaływać na środowisko pn "Budowa i eksploatacja zespołu farm fotowoltaicznych o mocy 2MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ew. 84/1 i 81 w obręb Tursko, gm Gołuchów"

Pobierz plik - format pdf