Obwieszczenie GP.6730.37.2021 z dnia 21.02.2022r.

Obwieszczenie GP.6730.37.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21.02.2022 o wydaniu decyzji nr 21/2022 odmawiającej ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie farm elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 6MW (z możliwością realizacji w etapach o łącznej mocy nieprzekraczającej 6MW) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów jako część działek o nr ewid.: 36/7 i 36/6 arkusz mapy 3, obręb Korzkwy, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Pobierz decyzje - format pdf