Obwieszczenie OS.6220.1.16.2021.MCh7 z dnia 22.02.2022

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie oddziaływać na środowisko pn "Budowa instalacji fotowoltaicznej do  5 MW zlokalizowanej na działce nr 115/1, obręb Janków, gmina Pleszew, woj. wielkopolskie"

Pobierz plik - format pdf