Obwieszczenie OS.6220.1.10.2021.MCh9 z dnia 28.02.2022 r.

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia prostującego oczywistą omyłkę OS.6220.1.10.2021.MCh9 dla decyzji OS.6220.1.10.2021.AJ4 z dnia 14.10.2021 r. dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn "Przebudowa istniejącej infrastruktury drogowej na ulicach: Wąskiej, Małej, Barwickiego, Targowej, Wodnej, Hallera, Wolności, Śródmiejskiej, Szpitalnej, Dąbrowskiego, Wrocławskiej i Paderewskiego w Jarocinie".

Pobierz plik - format pdf