Obwieszczenie OS.6220.1.19.2021.KP5 z dnia 02.03.2022 r.

Obwieszczenie OS.6220.1.19.2021.KP5 z dnia 02.03.2022 r. o zebraniu wystarczających dowodów koniecznych do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn "Budowa ul. Zagajkowej w Golinie"

Pobierz plik - format pdf