Zarządzenie Nr 32/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 marca 2022

Zarządzenie Nr 32/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 marca 2022 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 183/VIII/2021 z dnia 30 września 2021 roku powołania stałej komisji inwentaryzacyjnej, stałych zespołów inwentaryzacyjnych, kontrolera spisowego oraz komisji likwidacyjnej.

Pobierz dokument - format pdf