Zawiadomienie Burmistrza Gminy Chocz z dnia 09.03.2022 r.

Zawiadomienie Burmistrza Gminy Chocz z dnia 09.03.2022 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na  "Budowie do 14 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 14 MW realizowanej w granicach działek o nr ewid. 617, 618, 620, 621, 622, 623, obręb Olesiec ( woj. Wielkopolskie, gm. Chocz) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, placem manewrowym i przyłączem"

Pobierz plik - format pdf