Uchwała nr XLII/419/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 2 marca 2022 r.

Uchwała nr XLII/419/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 2 marca 2022 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinasowanie przedsięwzięć polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Pleszew

Pobierz dokument - format pdf